Duminica Vameșului și a Fariseului - începutul perioadei Triodului

Perioada Triodului este  perioada care începe cu duminica de astazi - Duminica Vameșului și a Fariseului și se încheie cu Sâmbăta cea Mare, în ajunul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Triodul are în centrul său Postul Mare sau al Păresimilor, precedat de trei săptămâni de pregătire încadrate de Duminica Vameşului şi a Fariseului, a Fiului Risipitor, Duminica Înfricoşatei Judecăţi (sau a lăsatului sec de carne) și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (numită şi a lăsatului sec de brânză).

Începând cu Duminica Vameşului şi Fariseului ascultăm la Utrenie o cântare foarte frumoasă:“Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă!”. Astfel și ușile Bisericii noastre au fost deschise pentru zecile de credincioși care i-au trecut pragul și care, smeriți, precum ne învață și pericopa evanghelică de azi au venit să îi aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru toate în această perioadă în care Biserica ne cheamă și mai mult la rugăciune, la iertare şi ne îndeamnă în acelaşi timp să ne apropiem mai mult de Dumnezeu că şi Dumnezeu să se apropie mai mult de noi.

După Sfânta Liturghie, copiii parohiei  noastre au participat la un prim Atelier de pictat icoane, urmând ca în săptămânile care urmează cei mici să deslușească tainele picturii icoanelor participând la următoarele ateliere organizate tot în cadrul parohiei.