Programul slujbelor

Program - anul 2024 Ora
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie 10:00
Cateze pentru copii 11:30

Calendar

Datele în care se savârseste Sfânta Liturghie - anul 2024

Luna Data
Ianuarie 7 Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
14 Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși)
28 Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat)
Februarie 4 Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege)
11 Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților)
25 Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului)
Martie 3 Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor)
10 Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)
24 Duminica I din Post (a Ortodoxiei; Chemarea lui Filip și a lui Natanael)
31 Duminica a II-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Iisus - Păstorul cel bun)
Aprilie 6 Taina Sfantului Maslu
7 Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci; Luarea crucii și urmarea lui Hristos)
14 Duminica a IV-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte - Fericirile)
28 (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor)
Mai 5 (†) Învierea Domnului (Sfintele Paști)
12 Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma)
26 Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)
Iunie 2 Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei)
9 Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere)
23 (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile), Duminica a VIII-a după Paști
30 Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților; Urmarea lui Hristos)
Iulie 7 Duminic a II a dupa Rusalii ( a Sfintilor Romani)
August 11 Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)
18 Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor)
25 Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii)
Septembrie 8 (†) Nașterea Maicii Domnului, Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
15 Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos)
22 Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
Octombrie 6 Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)
13 Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus)
20 Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)
Noiembrie 3 Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)
10 Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)
17 Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)
Decembrie 1 Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)
8 Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)
15 Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului; Pilda celor poftiți la cină)
26 (†) Craciunul - Nasterea Domnului; Soborul Maicii Domnului
29 Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, rudenia Domnului; Fuga în Egipt)