„ Recunoștința este cea mai sănătoasă emoție umană . Cu cât ești mai recunoscător pentru ceea ce ai , cu atât vei avea mai multe lucruri pentru care să îi mulțumești lui Dumnezeu.”

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru duminica de astăzi, una binecuvântată pentru comunitatea noastră, duminică în care Biserica a fost plină , zeci de credincioși venind să aducă mulțumire lui Dumnezeu și să arate recunoștiință pentru toate cele primite de la cel de Sus.

Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre nunta fiului de împărat la care cei invitaţi au refuzat să vină, prezentând fel de fel de scuze. Tatăl ceresc este Stăpânul Care ne cheamă la nunta tainică a Fiului Său, în Biserica Sa, unde se află masa îmbelşugată a bunătăţilor cereşti. Noi, spre deosebire de fiii poporului evreu, trebuie să participăm la ospăţul cel duhovnicesc și  fim recunoscători pentru toate ce ni s-au dat.  

După Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, au urmat catehezele pentru copii, tema fiind Recunoștiința , în strânsă legătură cu Evanghelia Pildei nunții fiului de împărat , citită la Sfânta Liturghie.